Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, samodzielny pododdział antyterrorystyczny policji

 

Do zadań Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji należy w szczególności:

  1. przygotowanie i prowadzenie działań kontrterrorystycznych, w tym polegających na fizycznym zwalczaniu terroryzmu;
  2. przygotowanie i prowadzenie działań ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi;
  3. przygotowanie i prowadzenie działań bojowych wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki;
  4. realizacja zadań związanych z ochroną oraz wsparciem działań ochronnych podejmowanych wobec osób podlegających ochronie;
  5. prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych;
  6. wspieranie działań ratowniczych;
  7. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek kontrterrorystycznych Policji w zakresie nabywania umiejętności i uprawnień oraz utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej, niezbędnych do realizacji zadań;
  8. prowadzenie działań oraz szkoleń na obiektach infrastruktury krytycznej, w tym związanych z akwenami wodnymi.
Powrót na górę strony