Oddział Prewencji Policji w Gdańsku

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, oddział prewencji policji w gdańsku

 

Do zakresu działania Oddziału Prewencji w Gdańsku należy w szczególności:

  1. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  2. udział w działaniach pościgowo-blokadowych za niebezpiecznym przestępcą,
  3. ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych,
  4. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw,
  5. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń publicznych oraz w czasie imprez masowych i protestów społecznych,
  6. przywracanie porządku publicznego w przypadku zbiorowego naruszenia prawa,
  7. wspieranie jednostek Policji w działaniach patrolowych oraz patrolowo-interwencyjnych,
  8. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników oddziału
  9. wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy,
  10. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz danych osobowych

 

Powrót na górę strony