Sekcja Technik Audiowizualnych


podinsp. Robert Sikora
Kierownik Sekcji Technik Audiowizualnych
tel. 47 741 49 29


Badania dokumentów

Klasyczne badania dokumentów prowadzone są metodami optycznymi z wykorzystaniem między innymi mikroskopów, zgodnie z procedurą badawczą "Badania rękopisów". Techniczne badania dokumentów prowadzone są metodami optycznymi i fizyko-chemicznymi i z wykorzystaniem między innymi mikroskopów zgodnie z procedurą badawczą Badania autentyczności dokumentów.

Uwaga: Badania dotyczące szacowania wieku zapisów pasty długopisowej oraz badania środków kryjących metodą chromatografii cienkowarstwowej są badaniami niszczącymi prowadzonymi przy udziale Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie.


Badania antroposkopijne - realizowane są czynności w oparciu o zlecenia z zakresu odtwarzania wyglądu osób i rzeczy na podstawie opisu słownego oraz, tworzenie wizerunków fikcyjnych i wersji wyglądu.

 

 

 

 

 


Badania cyfrowych nośników danych - prowadzone są z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury badawczej do obróbki i analizy sygnałów wizyjnych, a także oprogramowania graficznego m.in. w zakresie identyfikacji przedmiotów na podst. zapisów wizualnych oraz urządzeń służących do utrwalania obrazu, analizy zapisów cyfrowych i zdjęć analogowych pod kątem ingerencji w rejestrowany obraz, digitalizacji obrazów analogowych, czy odczytu zawartości telefonów komórkowych oraz zabezpieczania danych z nośników cyfrowych i zapisów z cyfrowych rejestratorów obrazu.


Fotografia barwna - wykonywanie odbitek fotograficznych przy pomocy urządzenia cyfrowego do obróbki fotografii barwnej firmy Nortisu.


Badania fonoskopijne - badania prowadzone w warunkach studyjnych, z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury badawczej do obróbki i analizy sygnałów akustycznych m. in.: moduł do badań identyfikacyjnych i autentyczności STC, moduł do badań identyfikacyjnych SIVE, cyfrowy system korekcji sygnałów akustycznych CEDAR a także przy użyciu specjalistycznego oprogramowania m.in: Adobe Audition 3.0, NCH Switch Sound Format Converter Plus Edition. Ponadto badania prowadzone są zgodnie z metodyką opracowaną i stosowaną w CLKP (metoda fonoskopijnych badań odsłuchowych nagrań zakłóconych).

 


Badania informatyczne - badania prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury badawczej do odzyskiwania i analizy danych (m.in: R-Studio, XRY, Encase, Cell Phone Analyser, CPA sin Analyser, Nobil edit Forensic).

 

 

 
Powrót na górę strony