Sekcja Mechanoskopii i Broni


kom. Euzebiusz Tusk
Kierownik Sekcji Mechanoskopii i Broni
tel. 47 741 48 62
 


Badania mechanoskopijne - badania prowadzone są zgodnie z procedurami badawczymi:

  • PB-4 „Badania śladów mechanoskopijnych”  wydanie 5 z 14.09.2015r.
  • PB-3 „Badanie oznaczeń identyfikacyjnych”   Wydanie VII z 08.11.2021 r.

1) Metodami niszczącymi: metody chemiczne z użyciem odczynników, metody mechaniczne przy użyciu typowych narzędzi np: brzeszczot, młotek, przecinak, metody termiczne polegające na wygrzewaniu pól numerowych przy użyciu zestawów gazów technicznych;

2) metodami nieniszczącymi: metody optyczne z wykorzystaniem mikroskopów oraz metody nieinwazyjne z zastosowaniem m. in: czytnika AMX, defektoskopu stałomagnetycznego, przyrządu do pomiaru grubości powłoki lakierniczej ETG.

UWAGA: Badania wkładek, oznaczeń identyfikacyjnych, zamków i stacyjek samochodowych są badaniami niszczącymi.


Badania broni i balistyka - Badania przedmiotów o charakterze amunicji do broni palnej oraz badania urządzeń o charakterze broni palnej wykonywane są zgodnie z obowiązującą metodykami badawczymi.

W pracowni funkcjonują dwie procedury badawcze: PB-5 „Badanie przedmiotów o charakterze amunicji do broni palnej” wyd. 6 z dnia 08.11.2021r. oraz PB-6 „Badanie urządzeń o charakterze broni palnej wyd. 6 z dnia 08.11.2021r.

 


Badania wypadków drogowych

a) rekonstrukcje wypadków drogowych:

  • metody analityczne (oparte o zasady kinematyki i dynamiki, zachowania pędów, impulsów sił, metody specyficzne opracowane przez różne ośrodki badawcze na potrzeby określonych rodzajów wypadków drogowych);
  • fotogrametria w celu odtworzenia na podstawie zdjęć rzeczywistego rozmieszczenia obiektów w terenie;
  • komputerowe programy symulacyjne i wspomagające analizę przebiegu wypadku: „V-SIM”, „TITAN”, „PC-CRASH” wykorzystywane na potrzeby analizy ruchu i zderzeń pojazdów, analizy czasowo-przestrzennej, zobrazowania przebiegu wypadku;
  • metody eksperymentalne na miejscu wypadku w celu ustalenia okoliczności mających znaczenie dla oceny przebiegu zdarzenia (np. określenie widoczności w określonych warunkach).

b) badania powypadkowe pojazdów:

  • badania o charakterze kryminalistycznym (ujawnianie i dokumentowanie śladów związanych z wypadkiem, pomiary deformacji nadwozi) – badania nieniszczące,
  • badania o charakterze mechanicznym (ocena funkcjonowania poszczególnych podzespołów mechanicznych: układu kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia, jezdnego; ustalanie przyczyn ewentualnych uszkodzeń i ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu pojazdu; badania pasów bezpieczeństwa i żarówek pod kątem sprawności i śladów działania),
  • badania prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą PB-15 "Badania powypadkowe pojazdów" wydanie 2 z dnia 04.11.2016 r.

Badania powypadkowe wiążą się zwykle z demontażem części pojazdu, powstają czasem przy tym uszkodzenia, niemniej z reguły nie wykraczają poza te, które powstały w wyniku wypadku.

Zdarza się jednak np. konieczność usunięcia blokady kierownicy i dochodzi do zniszczeń elementów, które podczas wypadku nie zostały uszkodzone – tego rodzaju metody stosowane są tylko w sytuacjach wyjątkowych i przy bardzo dużych zniszczeniach pojazdów. Badania żarówek samochodu mogą pociągać za sobą konieczność rozbicia bańki szklanej, czyli bezpowrotnego zniszczenia żarówki.

UWAGA: W LK KWP w Gdańsku nie są wykonywane badania urządzeń elektronicznych (np. ABS, ESP, centralek sterowania systemami bezpieczeństwa itd.), zaprzestano także wykonywania badań technicznych pojazdów, których masa całkowita przekracza 3,5t.

c) badania odzieży i obuwia osób potrąconych – badania nieniszczące, jeśli nie zaistnieje konieczność zabezpieczenia fragmentu odzież na potrzeby innych badań (np. fizyko-chemicznych),

d) badania wykresówek tachografów – badania nieniszczące,

Powrót na górę strony