Sekcja Biologii


podinsp. Anna Rzeczyc
Kierownik Sekcji Biologii

tel. 47 741 48 29
 


Badania biologiczne 

Badania z zakresu genetyki sądowej prowadzone są zgodnie z aktualną procedurą badawczą PB-10 „Kryminalistyczne badania biologiczne” objętą elastycznym zakresem akredytacji ("Lista badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji" zamieszczona jest w zakładce "Zakres Akredytacji")

 •  Wykrywanie obecności krwi z użyciem pasków testowych i /lub z użyciem luminolu lub zestawu Blue Star;
 • Wykrywanie obecności krwi ludzkiej metodą immunochromatograficzną;
 • Wykrywanie  obecności nasienia z użyciem pasków testowych;
 • Wykrywanie składników specyficznych nasienia ludzkiego  z użyciem testów immunochromatograficznych;
 • Wykrywanie obecności alfa amylazy – składnika śliny ludzkiej metodą immunochromatograficzną;
 • Kwalifikowanie włosów do badań genetycznych metoda mikroskopową;
 • Typowanie śladów do badań w zmiennych zakresach wsiała z użyciem oświetlacza kryminalistycznego;
 • Badania genetyczne DNA jądrowego śladów biologicznych i materiałów porównawczych;
 • Izolacja DNA metodą organiczną oraz cząstek magnetycznych;
 • Ilościowe oznaczanie DNA metodą Real Time PCR;
 • Amplifikacja DNA  w multipleksowych systemach STR i Y STR z wykorzystaniem termocyklerów;
 • Elektroforeza DNA w sekwenatorze kapilarnym.

Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu analizy plam krwawych prowadzone są w trakcie oględzin miejsc zdarzeń w celu ujawnienia i zabezpieczenia materiału badawczego celem dalszego wykorzystania w badaniach.

 

UWAGA: Wymazy pobierane jako materiał porównawczy od osób muszą być pobrane z użyciem tzw. pakietów DNA zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. Niewłaściwie zabezpieczony materiał porównawczy nie będzie badany (jest to niezgodne z przepisami). W przypadku braku pakietów DNA proszę pobierać krew od osób.

Powrót na górę strony