Historia

Zdjęcie "z lotu ptaka"  budynku przy ulicy Biskupiej 23 w Gdańsku, siedziby laboratorium kryminalistycznego KWP w Gdańsku

Laboratorium Kryminalistyczne mieści się w Gdańsku przy ul. Biskupiej 23, w zabytkowym, ceglanym budynku wzniesionym w 1939 roku. Pierwotnie mieściło się tu schronisko młodzieżowe im. Pawła Benekego (Paul Beneke Jugendherberge). Po wojnie funkcjonował tu dom studencki, a od 1 września 1951 roku Ośrodek Szkolenia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W 1957 roku budynek przejęła Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej z przeznaczeniem na koszary, a później na kilka wydziałów KWMO i bursę dla milicjantów.
Rozkazem organizacyjnym Komendanta Głównego MO z dnia 18.10.1957 roku utworzono Wojewódzkie Laboratorium Kryminalistyczne w Komendzie Wojewódzkiej MO w Gdańsku, które zajęło lewe skrzydło budynku. W chwili powstania w laboratorium pracowało 8 osób. Zakres czynności obejmował wykonywanie ekspertyz dokumentów, badań daktyloskopijnych, zdjęć fotograficznych, uczestnictwo w oględzinach miejsc i zdarzeń, szkolenie techników kryminalistycznych w komendach powiatowych i miejskich oraz nadzór nad ich pracą. Z biegiem lat zwiększał się zakres wykonywanych badań oraz stan osobowy. Powstały nowe pracownie: badań fizykochemicznych, traseologii, badań mechanoskopijnych, badań biologiczno-medycznych, wypadków komunikacyjnych oraz pracownia filmowa. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych utworzono nowe pracownie i wdrożono nowe przedsięwzięcia, których zakres znacznie poszerzył możliwości badawcze Laboratorium.

Powrót na górę strony