Laboratorium Kryminalistyczne

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, Laboratorium Kryminalistyczne

 

Zakres zadań Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku:

  1. wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych oraz innych czynności techniczno-kryminalistycznych w sprawach karnych dla jednostek Policji, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
  2. udział w oględzinach i innych czynnościach procesowych, dotyczących najpoważniejszych przestępstw w województwie lub innych zdarzeniach wymagających udziału ekspertów,
  3. prowadzenie registratur i zbiorów służących identyfikacji osób i rzeczy oraz pomocniczych zbiorów niezbędnych w porównawczych badaniach kryminalistycznych,
  4. prowadzenie szkoleń policjantów służby techniki kryminalistycznej, aplikantów, studentów medycyny, prokuratorów oraz udzielanie pomocy merytorycznej funkcjonariuszom Policji spoza służby techniki kryminalistycznej oraz innym organom procesowym.
  5. sprawowanie nadzoru nad techniką kryminalistyczną garnizonu pomorskiego.
Powrót na górę strony