Komisariat Wodny Policji w Gdańsku

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, komisariat wodny policji w gdańsku

 

Do zakresu działania Komisariatu należy w szczególności:

  1. realizowanie zadań służby prewencyjnej Policji;
  2. realizowanie doprowadzeń osób oraz współdziałanie w tym zakresie z jednostkami Policji;
  3. realizowanie zadań administracyjno-porządkowych;
  4. współdziałanie z samorządem terytorialnym;
  5. realizowanie w niezbędnym zakresie zadań służby wspomagającej;
  6. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie standardów;
  7. wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy.
Powrót na górę strony