Jednoosobowe Stanowisko do spraw Księgowości

Top graficzny, logo Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i napis Jednoosobowe Stanowisko do spraw Księgowości

 

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Księgowości należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości Komendy;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 4. zapewnienie prawidłowości i terminowości sprawozdań finansowych;
 5. nadzór nad planowaniem budżetowym i finansowym jednostki;
 6. opiniowanie wniosków i sprawozdań dotyczących inwentaryzacji;
 7. monitorowanie zaangażowania środków budżetowych;
 8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Komendanta dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości.

2. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Księgowości wykonuje zadania wymienione w ust. 1 przy pomocy Wydziału Finansów.

Powrót na górę strony