Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, jednoosobowe stanowisko do spraw ochrony praw człowieka

 

Do zadań realizowanych przez Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka w szczególności należy:

  1. propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa pomorskiego;
  2. bieżące monitorowanie działań Policji w zakresie respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
  3. inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  4. sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;
  5. diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, inicjowanie lub samodzielne organizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na terenie województwa;
  6. reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
  7. sporządzanie rocznych raportów z działalności Komendy w zakresie ochrony praw człowieka;
  8. bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizacji wyżej wymienionych zadań.

 

Powrót na górę strony