APPRAISE

„fAcilitating Public & Private secuRity operAtors to mitigate terrorIsm Scenarios against soft targEts– APPRAISE” (Ułatwianie publicznym i prywatnym podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem zapobiegania atakom terrorystycznych na cele miękkie) – Program Horyzont 2020

Celem projektu jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć w zakresie analizy big data, sztucznej inteligencji i zaawansowanej wizualizacji, aby stworzyć integralne ramy bezpieczeństwa, które poprawią zarówno bezpieczeństwo cybernetyczne/fizyczne, jak i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych. Jednym z elementów projektu będzie studium przypadku polegające na ochronie międzynarodowego wydarzenia targowego, w które zaangażowane będą Międzynarodowe Targi Gdańskie jak i KWP w Gdańsku

  • Okres trwania projektu: I kw. 2021 r. - II kw. 2024 r.
  • Budżet KWP w Gdańsku: 54 000 EUR

Nadzór merytoryczny:

mł.insp. Sylwester Mieszczak - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku
podinsp. Ryszard Michalak - ekspert Sztabu Policji KWP w Gdańsku
podkom. Leszek Gawlik -SPKP

Nadzór administracyjny ze strony ZFP KWP w Gdańsku – Monika Dreger
więcej na stronie projektu: https://appraise-h2020.eu/about

 

https://appraise-h2020.eu/node/95

https://twitter.com/appraise_h2020/status/1679415374817943553

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7085181097675763712


Realizacja Projektu:

Powrót na górę strony