Wiadomości

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE POŚWIĘCONE INNOWACYJNYM TECHNOLOGIOM CHRONIĄCYM PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ. Projekt „APPRAISE”

Data publikacji 20.09.2022

W dniach 14 – 15 września 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich w Gdańsku odbyło się spotkanie projektowe konsorcjum realizującego projekt „APPRAISE - Ułatwianie publicznym i prywatnym podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem zapobiegania atakom terrorystycznym”, które dotyczyło wdrażania innowacyjnych narzędzi służących do ochrony przestrzeni publicznej.

W wydarzeniu uczestniczyły osoby zaangażowane w tematykę bezpieczeństwa miejsc publicznych oraz potencjalni użytkownicy końcowi technologii. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku była reprezentowana była przez przedstawicieli merytorycznych zaangażowanych w realizację projektu na czele z insp. Robertem Sudenisem – Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. W spotkaniu udział wzięło ponad  20 osób przedstawicieli partnerów projektu:

 • Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A. (ENG) – Włochy, 
 • ITTI Sp. z o.o. (ITTI) – Polska,
 • Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) – Grecja, 
 • Inov Inesc Inovacao – Instituto De Novas Tecnologias (INOV) – Portugalia, 
 • Fundacion Centro De Tecnologias De Interaccion Visual Y Comunicaciones Vicomtech (VICOM) – Hiszpania,
 • Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) – Francja,
 • Hellenic Foundation For European And Foreign Policy (ELIAMEP) – Grecja,
 • Institute for Corporative Security Studies Ljubljana (ICSS) – Słowenia,
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) – Polska, 
 • Comune di Torino (PLTO) – Włochy,
 • Gobierno Vasco – Departamento Seguridad (ERTZ) – Hiszpania,
 • Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. (MTG) – Polska, 
 • Blagovno Trgovinski Center d.d. (BTC) – Słowenia

Przedsięwzięcie było okazją do zaprezentowania zaproszonym gościom z: Ergo Areny, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, Biura Kryminalnego KGP oraz z Centralnego Biura Zapobiegania Cyberprzestępczości KGP,  rozwiązań z następujących obszarów:

 • zarządzanie tłumem i komunikacja,
 • wykrywanie nietypowych sygnałów na podstawie nagrań wideo i dźwięku,
 • zapobieganie  potencjalnym cyberatakom,
 • wywiad geoprzestrzenny oraz analiza treści online,
 • rzeczywistość rozszerzona (AR) podnosząca świadomość sytuacyjną i systemy oparte o sztuczną inteligencję (AI) wspierające podejmowanie decyzji przez służby oraz prywatne firmy zajmujące się ochroną.

Oprócz przedstawienia uczestnikom głównych założeń projektu, odbyła się również dyskusja dot. oczekiwań, a także opis technologii chroniących przestrzeń publiczną. Następnie na podstawie zebranych opinii członkowie konsorcjum zmodyfikują scenariusze czterech akcji pilotażowych przewidzianych w ramach APPRAISE.

Spotkanie było współorganizowane przez PPBW, Międzynarodowe Targi Gdańskie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku i odbywało się jako część projektu APPRAISE finansowanego przez program Unii Europejskiej Horyzont 2020 (umowa nr. 101021981).

 • W dniach 14 – 15 września 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich w Gdańsku odbyło się spotkanie projektowe konsorcjum realizującego projekt „APPRAISE - Ułatwianie publicznym i prywatnym podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem zapobiegania atakom terrorystycznym”, które dotyczyło wdrażania innowacyjnych narzędzi służących do ochrony przestrzeni publicznej. W wydarzeniu uczestniczyły osoby zaangażowane w tematykę bezpieczeństwa miejsc publicznych oraz potencjalni użytkownicy końcowi technologii. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku była reprezentowana była przez przedstawicieli merytorycznych zaangażowanych w realizację projektu na czele z insp. Robertem Sudenisem – Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
 • W dniach 14 – 15 września 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich w Gdańsku odbyło się spotkanie projektowe konsorcjum realizującego projekt „APPRAISE - Ułatwianie publicznym i prywatnym podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem zapobiegania atakom terrorystycznym”, które dotyczyło wdrażania innowacyjnych narzędzi służących do ochrony przestrzeni publicznej. W wydarzeniu uczestniczyły osoby zaangażowane w tematykę bezpieczeństwa miejsc publicznych oraz potencjalni użytkownicy końcowi technologii. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku była reprezentowana była przez przedstawicieli merytorycznych zaangażowanych w realizację projektu na czele z insp. Robertem Sudenisem – Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
 • W dniach 14 – 15 września 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich w Gdańsku odbyło się spotkanie projektowe konsorcjum realizującego projekt „APPRAISE - Ułatwianie publicznym i prywatnym podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem zapobiegania atakom terrorystycznym”, które dotyczyło wdrażania innowacyjnych narzędzi służących do ochrony przestrzeni publicznej. W wydarzeniu uczestniczyły osoby zaangażowane w tematykę bezpieczeństwa miejsc publicznych oraz potencjalni użytkownicy końcowi technologii. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku była reprezentowana była przez przedstawicieli merytorycznych zaangażowanych w realizację projektu na czele z insp. Robertem Sudenisem – Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
Powrót na górę strony