CYCLOPES

„Fighting Cybercrime – Law Enforcement Practitioners’ Network– CYCLOPES” (Ułatwianie publicznym i prywatnym podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem zapobiegania atakom terrorystycznych na cele miękkie) – Program Horyzont 2020

Celem projektu CYCLOPES jest zbudowanie i utrzymanie opartej na innowacjach sieci podmiotów zwalczających cyberprzestępczość - zwiększenie zdolności krajów UE do przeciwdziałania rosnącej presji zagrożeń cybernetycznych.

  • Okres trwania projektu: I kw. 2021 r. - II kw. 2026 r.
  • Budżet KWP w Gdańsku: 37 237,50 EUR

Nadzór merytoryczny:

Wydział do walki z Cyberprzestępczością - mł.asp. Łukasz Matysiak
Nadzór ze strony ZFP KWP w Gdańsku Agnieszka Jaruminowska


Realizacja Projektu:

Powrót na górę strony