Wiadomości

O Cyclopes w Brukseli

Data publikacji 05.05.2022

W dniach 20-21 kwietnia br. w siedzibie belgijskiej Policji Federalnej w Brukseli odbyło się dwudniowe wydarzenie w ramach pięcioletniego projektu pn. „Zwalczanie cyberprzestępczości – Sieć Policyjnych Praktyków – Cyclopes”, finansowanego z Programu Horyzont 2020. Współorganizatorem wydarzenia była Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, będąca liderem projektu Cyclopes.

W spotkaniu wzięło udział dwoje przedstawicieli KWP w Gdańsku – st. sierżant Patryk Misiórski z Wydziału dw. z Cybeprzestępczością i Agnieszka Jaruminowska z Zespołu Funduszy Pomocowych.

Pierwszego dnia zaplanowano spotkanie promocyjne, adresowane do partnerów konsorcjum i zaproszonych gości z organów ścigania, agencji UE i administracji lokalnej. Celem spotkania było upowszechnienie wyników projektu wśród szerokiego grona interesariuszy i zapewnienie skutecznej interakcji z potencjalnymi partnerami, którzy mogliby przyłączyć się do sieci CYCLOPES i jej działań.

Drugiego dnia odbyło się Zgromadzenie Ogólne przeznaczone wyłącznie dla partnerów konsorcjum CYCLOPES, podczas którego dokonano podsumowania dotychczasowych działań i zaplanowano kolejne wydarzenia w projekcie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w dniach 10 – 12 maja br. w Dublinie odbędą się warsztaty pn. „Digital Forensics: Mobile Forensics & Wearable Technologies” („Cyfrowa informatyka śledcza”) z udziałem dwóch przedstawicieli KWP w Gdańsku.

 

  • W dniach 20-21 kwietnia br. w siedzibie belgijskiej Policji Federalnej w Brukseli odbyło się dwudniowe wydarzenie w ramach pięcioletniego projektu pn. „Zwalczanie cyberprzestępczości – Sieć Policyjnych Praktyków – Cyclopes”, finansowanego z Programu Horyzont 2020. Współorganizatorem wydarzenia była Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, będąca liderem projektu Cyclopes.
Powrót na górę strony