Postępowania - Policja Pomorska

Postępowania

Wyszukaj przedmiot postępowania lub numer

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Tryb Termin składania ofert
12/2020 poniżej 139.000 euro 50334130-5 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ TELEKOMUNIKACYJNYCH SIECI KABLOWYCH W JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO przetarg nieograniczony 18.02.2020 godz.10:30
11/2020 poniżej 139.000 euro 50.33.30.00-8 USUWANIE AWARII, NAPRAWY ORAZ UTRZYMANIE I KONSERWACJA SYSTEMÓW ELEKTRONICZNEGO DOZORU OBIEKTÓW (SYSTEMY MONITORINGU, KONTROLI DOSTĘPU I ALARMOWE) SPRZĘTU I SYSTEMÓW TECHNIKI POLICYJNEJ W JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W CZTERECH STREFACH OBSŁUGI przetarg nieograniczony 19.02.2020 godz. 11:30
9/2020 poniżej 139.000 euro 63712400-7,50118110-9 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W MALBORKU przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 18.02.2020 godz. 09:30
8/2020 poniżej 139.000 euro 50 11 23 00-6 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MYCIE I ODKURZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KPP W CHOJNICACH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KWP W GDAŃSKU przetarg nieograniczony 17.02.2020 godz.09:30
10/2020 poniżej 139.000 euro 63.71.24.00-7, 50.11.81.10-9 HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 17.02.2020 godz. 10:30
7/2020 poniżej 139.000 euro 85.12.00.00-6 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH NA TERENIE DZIAŁANIA KPP W PRUSZCZU GDAŃSKIM I KMP W GDAŃSKU przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 12.02.2020 godz.09:30
6/2020 powyżej 139.000 euro 34300000-0 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW MARKI KIA, HYUNDAI DLA POTRZEB WYDZIAŁU TRANSPORTU KWP W GDAŃSKU realizowany elektronicznie przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 18.03.2020, godz. 09:30
5/2020 powyżej 139.000 euro 34.30.00.00-0 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW MARKI FIAT DLA POTRZEB WYDZIAŁU TRANSPORTU KWP W GDAŃSKU - postępowanie prowadzone elektronicznie przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 24.03.2020 godz. 09:30
4/2020 poniżej 144000 euro 64 21 20 00-5 PRZETARG NIEOGRANICZONY: na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla POMORSKIEJ POLICJI przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 07.02.2020 godz.09:30
3/2020 poniżej 139.000 euro 63.71.24.00-7, 50.11.81.10-9 HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 31.01.2020 godz. 10:30

Wybierz Strony