Postępowania - Policja Pomorska

Postępowania

Wyszukaj przedmiot postępowania lub numer

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Tryb Termin składania ofert
87/2019 poniżej 144.000 euro 50.11.23.00-6 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MYCIE I ODKURZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KPP W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KWP W GDAŃSKU przetarg nieograniczony 28.10.2019 godz.11:50
86-2019 poniżej 144.000 euro 50.11.23.00-6 MYCIE I ODKURZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KPP W KWIDZYNIE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KWP W GDAŃSKU przetarg nieograniczony 28.10.2019 godz. 10:50
85/2019 poniżej 144000 euro 50112300-6 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MYCIE I ODKURZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KPP W LĘBORKU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KWP W GDAŃSKU przetarg nieograniczony 28.10.2019 godz. 09:50
84/2019 poniżej 144.000 euro 63.71.24.00-7, 50.11.81.10-9 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W STAROGARDZIE GDAŃSKIM przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 24.10.2019 godz.09:50
83/2019 poniżej 144.000 euro 90520000-8 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH POWSTAJĄCYCH W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POLICJI W GARNIZONIE POMORSKIM przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 21.10.2019 11:50
80/2019 poniżej 144.000 euro 50.11.23.00-6 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MYCIE I ODKURZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KPP W KOŚCIERZYNIE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KWP W GDAŃSKU przetarg nieograniczony 21.10.2019 12:50
82/2019 poniżej 144.000 euro 55321000-6, 55520000-1, 55320000-9 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE CIEPŁYCH POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA UPRAWNIONYCH PRACOWNIKÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU przetarg nieograniczony 18.10.2019 godz.11:50
81/2019 poniżej 144000 euro 50112300-6 Przetarg nieograniczony na mycie i odkurzanie pojazdów służbowych użytkowanych przez KPP w KARTUZACH oraz jednostki organizacyjne KWP w GDAŃSkU przetarg nieograniczony 21.10.2019 godz. 10:50
79/2019 poniżej 144.000 euro 50116000-1 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE NAPRAW PRZEKŁADNI KIEROWNICZYCH DO POJAZDÓW W SŁUŻBOWYM SPRZĘCIE TRANSPORTOWYM UŻYTKOWANYM W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU ORAZ W PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTKACH POLICJI przetarg nieograniczony 18.10.2019 godz. 09:50
78/2019 poniżej 144.000 euro 34410000-4 DOSTAWA 2 SZTUK MOTOCYKLI RD DLA KWP W GDAŃSKU przetarg nieograniczony 22.10.2019 godz. 09:50