Postępowania - Policja Pomorska

Postępowania

Wyszukaj przedmiot postępowania lub numer

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Tryb Termin składania ofert
57/2019 39.13.00.00-2 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI Z PRZEZNACZENIEM DLA KOMISARIATU POLICJI W RUMI przetarg nieograniczony 29.07.2019 godz. 09:50
54/2019 poniżej 144000 euro 50112300-6 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MYCIE I ODKURZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KMP W SŁUPSKU ORAZ WYDZIAŁ KONWOJOWO-OCHRONNY I CBŚP przetarg nieograniczony 25.07.2019 godz. 09:50
56/2019 powyżej 144.000 euro 50413200-5 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEGLĄD, KONSERWACJĘ, ATESTACJĘ, NAPRAWY PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO W JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 26.07.2019 godz.09:50
55/2019 poniżej 144.000 euro 85.12.00.00-6 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH NA TERENIE DZIAŁANIA KMP SOPOT przetarg nieograniczony 22.07.2019 godz. 10:50
53/2019 poniżej 144.000 euro 34.22.00.00-5 DOSTAWA ŁĄCZNIE 2 SAMOCHODÓW TYPU PICK – UP W WERSJI OZNAKOWANEJ I NIEOZNAKOWANEJ DLA KWP W GDAŃSKU przetarg nieograniczony 18.07.2019 godz. 09:50
47/2019 powyżej 144.000 euro 34.35.11.00-3 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP OGUMIENIA LETNIEGO DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OGUMIENIA DO MOTOCYKLI SŁUŻBOWYCH WOJ. POMORSKIEGO -realizowany elektronicznie. przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 13.08.2019 godz. 09:50
52/2019 poniżej 144000 euro 50 33 20 00-1 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WYMIANY ZESTAWÓW BATERII W SIŁOWNI ELTEK FLATPACK 1500W OBIEKCIE KPP KWIDZYN. przetarg nieograniczony 15.07.2019 godz. 09:50
51/2019 powyżej 144.000 euro 50410000-2 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, KALIBRACJI, WZORCOWANIA, NAPRAW URZĄDZEŃ DO BADANIA ZAWARTOŚCI NARKOTYKÓW I ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU ORAZ WIDEOREJESTRATORÓW I MIERNIKÓW PRĘDKOŚCI DLA KWP W GDAŃSKU –realizowany elektronicznie przetarg nieograniczony 12.08.2019 godz. 09:50
50/2019 poniżej 144.000 euro 34.22.00.00-5 DOSTAWA ŁĄCZNIE 2 SAMOCHODÓW TYPU PICK – UP W WERSJI OZNAKOWANEJ I NIEOZNAKOWANEJ DLA KWP W GDAŃSKU przetarg nieograniczony 02.07.2019 godz. 09:50
49/2019 poniżej 144000 euro 39 11 20 00-0 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych krzeseł przetarg nieograniczony 24.06.2019 godz. 11:50

Wybierz Strony