Postępowania - Policja Pomorska

Postępowania

Wyszukaj przedmiot postępowania lub numer

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Tryb Termin składania ofert
73/2019 poniżej 144.000 euro 50112300-6 MYCIE I ODKURZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KPP W KOŚCIERZYNIE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KWP W GDAŃSKU przetarg nieograniczony 27.09.2019 godz. 09:50
70/2019 poniżej 144000 euro 31 43 10 00-6 PRZETARG NIEOGRANICZONY Na dostawę akumulatorów do pojazdów służbowych woj. pomorskiego przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 20.09.2019r. godz. 10:50
69/2019 poniżej 144.000 euro 34300000-0 PRZETARG NIEOGRANICZONY Na dostawę lakierów samochodowych i materiałów lakierniczych do KWP w Gdańsku przetarg nieograniczony 09.09.2019 godz. 09:50
66/2019 powyżej 144.000 euro 90.67.00.00-4, 90.92.10.00-9, 90.92.20.00-6, 90.92.30.00-3, 90.92.40.00-0 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ USŁUGI W ZAKRESIE DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI W KWP W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH JEJ PODLEGŁYCH –realizowany elektronicznie przetarg nieograniczony 07.10.2019 godz. 09:50
68/2019 poniżej 144.000 euro 34410000-4 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 2 SZTUK MOTOCYKLI RD DLA KWP W GDAŃSKU przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 20.09.2019 godz. 09:50
67/2019 poniżej 144.000 euro 30237110-3, 31214100-0, 30120000-6, 30232110-8, 42962000-7, 30213300-8, 30231300-0, 38520000-6 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO DO NOWEJ SIEDZIBY KP GDYNIA-CHWARZNO przetarg nieograniczony 05.09.2019 godz. 09:50
65/2019 poniżej 5.548.000 euro 45453000-7 Wykonanie robót naprawczych strzelnicy Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie. zamówienie z wolnej ręki
64/2019 powyżej 144.000 euro 50410000 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, KALIBRACJI, WZORCOWANIA, LEGALIZACJI, NAPRAW URZĄDZEŃ DO BADANIA ZAWARTOŚCI NARKOTYKÓW I ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU ORAZ WIDEOREJESTRATORÓW I MIERNIKÓW PRĘDKOŚCI DLA KWP W GDAŃSKU –realizowany elektronicznie przetarg nieograniczony 10.09.2019 godz. 09:50
63/2019 poniżej 144.000 euro 34220000-5 DOSTAWA 2 SZTUK SAMOCHODÓW TYPU AMBULANS KRYMINALISTYCZNY DLA KWP W GDAŃSKU przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 04.09.2019 godz. 09:50
60/2019 poniżej 144.000 euro 39515440-1 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ ŻALUZJI Z PRZEZNACZENIEM DLA KP W GDYNI CHWARZNIE przetarg nieograniczony 14.08.2019 godz.09:50

Wybierz Strony