Postępowania - Policja Pomorska

Postępowania

Wyszukaj przedmiot postępowania lub numer

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Tryb Termin składania ofert
1/2020 poniżej 139.000 euro 32412100-0 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPEWNIENIU STAŁEGO DOSTĘPU DO PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ DROGĄ KABLOWĄ, WRAZ Z ZAINSTALOWANIEM PRZEZ OPERATORA ZAKOŃCZENIA SIECI W 16 LOKALIZACJACH POMORSKIEGO GARNIZONU POLICJI przetarg nieograniczony 22.01.2020 godz. 09:30
2/2020 poniżej 139.000 euro 63.71.24.00-7, 50.11.81.10-9 HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 20.01.2020 godz. 10:30
112/2019 powyżej 144.000 euro 09.21.10.00-1 Przetarg nieograniczony na dostawę olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Wydziału Transportu KWP w Gdańsku ul. 3 Maja 7- realizowany elektronicznie przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 10.02.2020 godz.09:30
110/2019 poniżej 144.000 euro 09.21.10.00-1 Przedłużenie na okres 12 miesięcy usługi nadzoru autorskiego i asysty technicznej aplikacji „EZD SIDAS – System Elektronicznego Obiegu Dokumentów”. zamówienie z wolnej ręki 19.12.2019 godz 12:00
111/2019 poniżej 144000 euro 63.71.24.00-7, 50.11.81.10-9 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W TCZEWIE przetarg nieograniczony 30.12.2019 godz.09:50
108/2019 poniżej 144000 euro 63712400-7, 50118110-9 Przetarg nieograniczony na holowanie i parkowanie pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych na zlecenie KPP w TCZEWIE przetarg nieograniczony 13.12.2019r. godz. 09:50
109/2019 poniżej 144.000 euro 50.11.23.00-6 MYCIE I ODKURZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KPP W TCZEWIE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KWP W GDAŃSKU przetarg nieograniczony 12.12.2019 godz. 10:50
105/2019 powyżej 144.000 euro 34.35.11.00-0 PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę ogumienia zimowego do pojazdów służbowych woj. Pomorskiego realizowany elektronicznie przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 07.01.2020 godz.09:50
107/2019 poniżej 144.000 euro 63.71.24.00-7, 50.11.81.10-9 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W STAROGARDZIE GDAŃSKIM przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 09.12.2019 godz.09:50
106/2019 poniżej 144.000 euro 50112300-6 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MYCIE I ODKURZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KPP W KOŚCIERZYNIE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KWP W GDAŃSKU przetarg nieograniczony 05.12.2019 godz.09:50