Postępowania

13/2024

Nr referencyjny: 13/2024
Wartość zamówienia: poniżej 143000 euro
Wspólny słownik zamówień: 98310000-9, 98315000-4, 98311000-6
Tryb: art. 275 tryb podstawowy
Termin składania ofert: 07.05.2024 godz. 09:30
Powrót na górę strony