Postępowania

12/2024

Nr referencyjny: 12/2024
Wartość zamówienia: poniżej 143000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30192113-6,30199330-2,30237000-9
Tryb: art. 275 tryb podstawowy z aukcją elektroniczną
Termin składania ofert: 06.05.2024 godz. 09:30
Powrót na górę strony