DIGIT-POL

Projekt: „Cyfryzacja i modernizacja Pomorskiej Policji na rzecz ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej” - DIGIT POL. Program : EUAF (European Anti-Fraud Office). Nr umowy grantowej 101059443.

Za bezpieczeństwo na terenie województwa pomorskiego, czyli najbardziej wysuniętego na północ obszaru Polski, odpowiada Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Od północy graniczy z Federacją Rosyjską, gdzie granica państwowa jest jednocześnie lądową zewnętrzną granicą UE. Dostęp do morza, rozwinięty przemysł morski i stoczniowy, terminale przeładunkowe, szlaki tranzytowe i ogromna liczba turystów są jednocześnie obszarem wzmożonej aktywności grup przestępczych. Wejście Polski do strefy Schengen spowodowało większą swobodę przepływu osób i transportu towarów, co ujawniło przestępstwa takie jak: przemyt papierosów, wyrobów alkoholowych, farmaceutyków, paliw i innych towarów. Stale rozwijający się Internet spowodował, że duża część popełnianych przestępstw przeniosła się do sieci wirtualnej. Wiąże się to z koniecznością przetwarzania ogromnej ilości danych elektronicznych. W ramach projektu Komendy Wojewódzkie Policji zostaną wyposażone w wysoce zaawansowany sprzęt techniczny, który pozwoli na szybsze i skuteczniejsze wykrywanie przestępstw. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku posiada szerokie uprawnienia na terenie całego województwa pomorskiego, a także w strefie przygranicznej oraz na obszarze lądowym i terytorialnym pasie wodnym, które realizowane są przez wyspecjalizowane wydziały zajmujące się zwalczaniem przestępczości na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej. Prowadzenie wykrywania, obserwacji, gromadzenia dowodów i skazania podejrzanych wymaga specjalnych środków technicznych. Projekt obejmuje zakup 1 pojazdu wyposażonego w specjalistyczny sprzęt wideo do doraźnych obserwacji w celu zabezpieczenia i utrwalania dowodów działalności przestępczej oraz oprogramowanie i sprzęt do gromadzenia, przeglądania, porównywania i katalogowania danych.  

 

Wartość projektu: 235 433 EUR

Czas trwania do 30.06.2024r.

Realizacja Projektu:

Powrót na górę strony