Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów

Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów służbowych Pomorskiej Policji

Loga Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

10 kwietnia 2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku – insp. Jarosław Rzymkowski podpisał umowę na realizację projektu pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów służbowych Pomorskiej Policji poprzez ich kompleksową termomodernizację”. W ramach projektu w ciągu najbliższych dwóch lat 9 budynków użyteczności publicznej, będących siedzibą Pomorskiej Policji zostanie objętych pracami termomodernizacyjnymi.

Lokalizacje projektu to:

  • Posterunek Policji w Dziemianach,
  • Komisariat Policji IV w Gdańsku-Oliwie,
  • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku,
  • Komenda Powiatowa Policji w Malborku,
  • Komisariat Policji w Rumi,
  • Komenda Miejska Policji w Słupsku – 3 budynki,
  • Policyjna Izba Dziecka w Gdańsku.

Przedsięwzięcie będzie kosztowało łącznie 11.240.737,00 zł a jego realizacja zakończy sięw 2018 r. Dofinansowanie projektu Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku uzyskała ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach Poddziałania 1.3.1, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Wszelkie nieprawidłowości i nadużycia  związane z realizacją projektu PO IiŚ, proszę zgłaszać:

lub


Realizacja projektu:

 

Powrót na górę strony