Wiadomości

Termomodernizacja budynków pomorskiej Policji

Data publikacji 13.12.2021

W IV kwartale 2021r., zakończono termomodernizację obiektów podległych KWP w Gdańsku. Prace termomodernizacyjne sfinansowane zostały z projektu pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów służbowych Pomorskiej Policji poprzez ich kompleksową termomodernizację”, na które KWP w Gdańsku uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Prace termomodernizacyjne sfinansowane zostały z projektu pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów służbowych Pomorskiej Policji poprzez ich kompleksową termomodernizację”, na które KWP w Gdańsku uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  • Projektem zostały objęte nw. zadania:
  • Posterunek Policji w Dziemianach
  • Komisariat Policji IV w Gdańsku
  • budynek należący do KWP w Gdańsku
  • Komenda Powiatowa Policji w Malborku
  • Komisariat Policji w Rumi
  • budynek B Komendy Miejskiej Policji w Słupsku
  • budynek C Komendy Miejskiej Policji w Słupsku
  • budynek E Komendy Miejskiej Policji w Słupsku
  • Policyjna Izba Dziecka w Gdańsku.

Łączna wartość projektu 12 880 710,06 zł.

Projekt trwa do 31.12.2021r.

Loga Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Powrót na górę strony