Podnoszenie stopnia profesjonalizacji kadr Policji poprzez szkolenia

Podnoszenie stopnia profesjonalizacji kadr Policji poprzez szkolenia specjalistyczne

unia europejska - fundusz bezpieczeństwa wewnętrznego - logo

W dniu 22 maja 2018 r. zostało zawarte Porozumienie Finansowe nr 49/PL/2018/FBW dotyczące projektu nr PL/2018/PR/0049 pn.: „Podnoszenie stopnia profesjonalizacji kadr Policji poprzez szkolenia specjalistyczne”. Tym samym Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku stała się beneficjentem Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Projekt zakłada realizację komponentów szkoleniowych:

  • kursów języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym, kończących się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, przeznaczonych dla 150 funkcjonariuszy i pracowników Policji zajmujących się współpracą międzynarodową, uczestniczących w międzynarodowych grupach roboczych, zajmujących się zwalczaniem przestępczości oraz innymi czynnościami policyjnymi z partnerami zagranicznymi
  • warsztatów szkoleniowych pn.: „Zwalczania przestępczości podatkowej. Rozpoznawanie nieprawidłowości oraz przestępstw na szkodę interesów finansowych UE, w szczególności oszustw wewnątrzwspólnotowym w obrocie towarami i usługami, zwrot nienależnych podatków i akcyzy (karuzele podatkowe oraz kreatywna księgowość) w ramach prowadzonych działalności gospodarczych”

Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności zapobiegania oraz zwalczania przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej o zasięgu transgranicznym poprzez podniesienie poziomu kompetencji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, pełniących służbę/pracujących na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

  • Wartość projektu: 397 585 zł
  • Dofinansowanie z FBW: 298 188,75 zł
  • Budżet KWP w Gdańsku: 99 396,25 zł

Profesjonalizacja kadr Policji – przedłużenie realizacji projektu, nowe działania

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku uzyskała zgodę Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA na aktualizację projektu pn. „Podnoszenie stopnia profesjonalizacji kadr Policji poprzez szkolenia specjalistyczne” oraz przedłużenie jego realizacji do końca roku 2020.

Zgodnie z harmonogramem, w ciągu najbliższych miesięcy będzie prowadzona kontynuacja nauki języka angielskiego dla pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy KWP w Gdańsku i KWP w Szczecinie. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną wywołaną przez koronawirus SARS-CoV-2 w chwili obecnej zajęcia językowe w formie stacjonarnej są niemożliwe do realizacji, dlatego uczestnicy mają możliwość skorzystania z formy e-learningowej.

Nowym działaniem w projekcie będą warsztaty szkoleniowe pn.: „Zapobieganie oszustwom dokonywanym za pośrednictwem Internetu oraz ujawnianie międzynarodowego transferu środków finansowych pochodzących z przestępstwa, a także wykorzystanie kryptowalut (BITCOIN) przez zorganizowane grupy przestępcze do dokonywania przestępstw”. Przedmiotowe warsztaty zaplanowane zostały na IV kwartał br. Docelowo zostaną przeprowadzone dla 220 osób (w grupach po ok. 30 osób), zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Zostaną zorganizowane wraz z noclegiem dla uczestników 6 edycji, w tym: 4 edycje w woj. pomorskim oraz 2 edycje w woj. zachodniopomorskim.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego


unia europejska - fundusz bezpieczeństwa wewnętrznego - logo


Realizacja Projektu:

Powrót na górę strony