Wiadomości

„Zwalczanie przestępczości podatkowej’ – warsztaty szkoleniowe dofinansowane ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Data publikacji 04.11.2019

W październiku 2019r. odbył się cykl warsztatów szkoleniowych pn. „Zwalczanie przestępczości podatkowej. Rozpoznawanie nieprawidłowości oraz przestępstw na szkodę interesów finansowych UE, w szczególności oszustw w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami i usługami, zwrot nienależnych podatków i akcyzy (karuzele podatkowe oraz kreatywna księgowość) w ramach prowadzonych działalności gospodarczych” realizowanych w ramach projektu „Podnoszenie stopnia personalizacji kadr Policji poprzez szkolenia specjalistyczne”.

Organizacja warsztatów posłużyła podniesieniu poziomu kompetencji funkcjonariuszy pionu dw. z przestępczością gospodarczą pełniących służbę na terenie województwa pomorskiego, co przełoży się bezpośrednio na wzrost skuteczności zapobiegania oraz zwalczania przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej o zasięgu transgranicznym.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez firmę Centrum Szkoleń Doradztwa i Księgowości Jacek Paluch, w Hotelu pod Orłem w Kartuzach w terminach:

  • 7 – 8 październik 2019r. – I grupa szkoleniowa
  • 8 – 9 październik 2019r. – II grupa szkoleniowa
  • 21 – 22 październik 2019r. – III grupa szkoleniowa
  • 22 – 23 październik 2019r. – IV grupa szkoleniowa

Łącznie w czterech edycjach warsztatów udział wzięło 140 funkcjonariuszy pionu dw. z przestępczością gospodarczą pomorskiej Policji.

Kolejny cykl szkoleń w ramach ww. projektu odbędzie się w m-cu listopadzie 2019r. i będzie przeznaczony dla 80 funkcjonariuszy podległych Komedzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – partnera projektu.

Projekt pn. „Podnoszenie stopnia personalizacji kadr Policji poprzez szkolenia specjalistyczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  • „Zwalczanie przestępczości podatkowej’ – warsztaty szkoleniowe dofinansowane ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • „Zwalczanie przestępczości podatkowej’ – warsztaty szkoleniowe dofinansowane ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • „Zwalczanie przestępczości podatkowej’ – warsztaty szkoleniowe dofinansowane ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego