Wojewódzki Punkt Kontaktowy ds. imprez masowych

Wojewódzki Punkt Kontaktowy ds. imprez masowych KWP w Gdańsku

 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku funkcjonuje Wojewódzki Punkt Kontaktowy ds. imprez masowych, który realizuje zadania dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych w tym przemieszczaniem się ich uczestników w zakresie:

 - gromadzenia i przetwarzania informacji;

 - opracowywania analiz;

 - zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji;

 - koordynacji wymiany informacji;

 - współpracy z podmiotami krajowymi;

 - prowadzenia rejestru osób upoważnionych do występowania w imieniu podmiotu uprawnionego do otrzymywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych wraz z zakresem upoważnienia.

 

Dane teleadresowe
Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego ds. imprez masowych KWP w Gdańsku

 

WPK

Telefon

fax

e-mail:

kierownik WPK

47 741 53 60

47 741 52 53

sztab.kwp@gd.policja.gov.pl

funkcjonariusze WPK

47 741 50 46

47 741 54 12

47 741 53 40

Załączniki do pobrania:

Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2015.2139 ze zm.)

Rozporządzenie MSWiA z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych (Dz.U.2010.54.329 ze zm.)

Wzór formularza upoważnienia osoby uprawnionej do przekazywania i otrzymywania informacji.

 

Powrót na górę strony