Podstawy prawne

Podstawy prawne

 

Działania dotyczące pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej regulują następujące przepisy:

 

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji - (Dz.U.  z 2019 r. poz. 16, z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia z dnia 31 października 2002 r. (Dz. U. z 2002 Nr 191, poz. 1598, z późn. zmianami)link
  • Zarządzenie nr 92 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych (Dz. Urz. Z2010 r. Nr 2 poz.4) link
  • Art. 77 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94, z

 

Formularze wniosków do pobrania w formacie .doc

Powrót na górę strony