Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka

pełnomocnik do spraw ochrony praw człowieka - top

"Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka". (Art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji)

 

policyjni pełnomocnicy do spraw ochrony praw człowieka - logo

 

Funkcję Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, w zakresie ochrony praw człowieka pełni:

mł. insp. Hanna Kowalewicz  pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka

mł. insp. Hanna Kowalewicz

Siedziba pełnomocnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Biskupia 23 pokój 227 (II piętro)


Telefon: 47 74 14 702

e-mail: hanna.kowalewicz@gd.policja.gov.pl


Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka pełni służbę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Proszę o wcześniejsze umawianie spotkań - telefonicznie lub mailowo.

 

Do zadań realizowanych przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Praw Człowieka w szczególności należy:

  • propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa pomorskiego;
  • bieżące monitorowanie działań Policji w zakresie respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
  • inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  • sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;
  • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, inicjowanie lub samodzielne organizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na terenie województwa;
  • reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
  • sporządzanie rocznych raportów z działalności Komendy w zakresie ochrony praw człowieka;
  • bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizacji wyżej wymienionych zadań.

 

Powrót na górę strony