Kierownictwo

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku logo

nadinsp. Andrzej Łapiński

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU

Służbę w Policji pełni od 1992 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału VIII Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji,
 • Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji,
 • Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji,
 • Komendant Powiatowy Policji w Mońkach,
 • Komendant Miejski Policji w Białymstoku,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi,
 • od 27.02.2020 r. – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

insp. dr Krzysztof Kozelan

I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W GDAŃSKU

Służbę w Policji pełni od 1990 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Na początku 2020 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Komendant Komisariatu Policji w Dobrej,
 • Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Turku,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole,
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie,
 • od 16.02.2016 r. – p.o. I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
 • od 25.03.2016 r. – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

insp. Konrad Kobierski

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W GDAŃSKU

Służbę w Policji pełni od 1998 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Opocznie,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie,
 • Komendant Powiatowy Policji w Opocznie,
 • od 16.05.2022 r. – p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
 • od 15.07.2022 r. – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

insp. dr Robert Sudenis

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W GDAŃSKU

Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2022 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie Federacji Akademii Wojskowych w Gdyni.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Malborku,
 • Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Wdrożeń Systemowych w Policji Biura Strategii Policji Komendy Głównej Policji,
 • Naczelnik Wydziału Prasowego Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji,
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Malborku,
 • Komendant Powiatowy Policji w Tczewie,
 • Zastępca Dyrektora Biura Gabinetu Komendanta Głównego Policji Komendy Głównej Policji,
 • Dyrektor Biura Gabinetu Komendanta Głównego Policji Komendy Głównej Policji,
 • od 01.01.2017 r. – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”
Powrót na górę strony