Program zwalczania nadużyć finansowych - EUAF

Program zwalczania nadużyć finansowych - EUAF

Unijny program zwalczania nadużyć finansowych (EUAF) promuje działania przeciwko nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym interesy finansowe UE za pomocą dotacji na działania. EUAF kontynuuje wsparcie finansowe (wcześniej oferowane w ramach programu HERKULES III) i jest zarządzane przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Program zachęca między innymi do wzmacniania zdolności i potencjału dochodzeniowego państw członkowskich, w tym ich cyfryzacji, w celu wzmożenia walki z nadużyciami finansowymi, korupcją i wszelką inną nielegalną działalnością naruszającą interesy finansowe UE, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków . Obejmuje wsparcie na szkolenia specjalistyczne i działalność badawczą. Zaproszenia do składania wniosków w ramach unijnego programu zwalczania nadużyć finansowych (EUAF) – komponentu Herkules – dysponują budżetem w wysokości 114,2 mln euro na lata 2021–2027.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/euaf

Powrót na górę strony