ENCIRCLE

KWP w Gdańsku pełni rolę organu doradczego (członka tzw. Advisory Board) w projekcie „ENCIRCLE – EuropeaN Cbrn Innovation for the maRket CLustEr” w ramach Programu Horyzont 2020. W 2016 r. KWP w Gdańsku podpisała list intencyjny dotyczący ww. projektu, stając się tym samym członkiem zespołu praktyków i użytkowników końcowych.

Rolą KWP w Gdańsku będzie typowanie przedstawicieli Policji do udziału w warsztatach, zapewnienie wkładu merytorycznego do działań, udzielanie opinii na temat rezultatów projektu, itp. Liderem projektu jest Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia).

Konsorcjum projektu tworzy 15 organizacji, takich jak użytkownicy technologii CBRN, dostawcy, innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje badawcze i ośrodki akademickie. Zakończenie projektu zaplanowano na marzec 2021 r.

Powrót na górę strony