Program Horyzont 2020

Program Horyzont 2020

program horyzont 2020 - top

Program Ramowy Unii Europejskiej HORYZONT 2020 to największy w historii UE program finansowania badań naukowych oraz innowacji. Budżet Programu przewidziany w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro.

Na Program składają się trzy filary, w ramach których określono następujące tematy szczegółowe:

  • Doskonała baza naukowa,
  • Wiodąca pozycja w przemyśle,
  • Wyzwania społeczne.

Przykładowe zagadnienia przekrojowe w HORYZONT 2020:

  • Ułatwianie drogi „od pomysłu do przemysłu”,
  • Wspieranie funkcjonowania i realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Unii Innowacji,
  • Zaangażowanie MŚP w badania naukowe i innowacje oraz szersze uczestnictwo sektora prywatnego,
  • Zwiększenie atrakcyjności zawodu naukowca,
  • Ułatwienie ponadgranicznej i międzysektorowej mobilności naukowców.
Powrót na górę strony