program CIPS / ISEC

Fundusze Pomocowe - Program CIPS / ISEC

logo komendy wojewódzkiej policji w gdańsku na tle flagi unii europejskiej - top zespołu funduszy pomocowych  - grafika

Program Komisji Europejskiej CIPS ("Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa") wspiera starania państw członkowskich mających na celu zapobieganie atakom terrorystycznym i innym wydarzeniom związanym z bezpieczeństwem oraz ochronę ludzi i infrastruktury krytycznej przed atakami terrorystycznymi i innymi wydarzeniami związanymi z bezpieczeństwem.

Program Komisji Europejskiej ISEC ("Zapobieganie i walka z przestępczością") zakłada wzrost poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zarówno zorganizowanej, jak i innych jej form, w szczególności terroryzmu, handlu ludźmi i przestępstw przeciwko dzieciom, nielegalnego handlu narkotykami i nielegalnego handlu bronią, korupcji i nadużyć finansowych.

Powrót na górę strony