Projekt nr 101015198 pn. „Podnoszenie stopnia wykrywalności Pomorskiej Policji poprzez wsparcie techniczne — PSWP”.

Umowa o dofinansowanie nr 101015198 z 2 grudnia 2020 r.; przyznane dofinansowanie zgodnie z Umową wynosi 202 747 EUR, w tym finansowanie – 162 197,60 EUR.

Projekt zakłada zakup następujących narzędzi na potrzeby KWP w Gdańsku:

  • 2 pojazdów nieoznakowanych typu van/osobowy wraz z wyposażeniem (368 000 zł) – dla Wydziału dw. z Przestępczością  Gospodarczą i Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową
  • Spektometru ramana (274 000 zł)
  • Kamuflowanych środków technicznych do obserwacji (218 000 zł)
  • Skanera do wykrywania kontrabandy (63 000 zł)

Czas realizacji projektu: 1.01.2021 r. – 30.06.2022 r. (18 miesięcy)

Realizacja projektu została przedłużona do 31.12.0222r.

Powrót na górę strony