Projekt nr 101015477 pn. „Skuteczna PoLIcja na straży interesów finansOwych UNii Europejskiej – LION”

Umowa o dofinansowanie z 2 grudnia 2020 r.; przyznane dofinansowanie zgodnie z Umową wynosi 158 030 EUR, w tym finansowanie – 126 424 EUR.

Przewiduje się zakup następujących narzędzi w ramach projektu:

  • Narzędzie Hunchly do analizowania, archiwizowania i raportowania informacji uzyskanych w trakcie białego wywiadu w sieci Internet.
  • Narzędzie Voice Lab – służy do zamiany mowy na tekst.
  • Program do analizy ksiąg wieczystych i danych z Krajowego Rejestru Sądowego

Główne cele i założenia projektów:

W celu skuteczniejszego przeciwdziałania i zapobiegania nielegalnym działaniom na szkodę finansowych interesów Unii Europejskiej, Pomorska Policja planuje zakupić trzy innowacyjne i przełomowe w skali kraju narzędzia do analizy dla potrzeb Wydziału Wywiadu Kryminalnego, Wydziału dw. z Cyberprzestępczością oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego.

Rezultatami projektu będą m.in.:

  • poszerzenie rozpoznania operacyjnego grup przestępczych zajmujących się: przemytem i wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych i alkoholu, przemytem substancji odurzających, a także handlem żywym towarem
  • zwiększenie wykrywalności wyżej wymienionych przestępstw
  • wzrost wydajności w zakresie realizowanych zadań przez Policję w tym samym przedziale czasu
Powrót na górę strony