EKOPOLICJA 2018

EKOPOLICJA 2018

WFOSiGW w gdańsku - logo

 „Ekopolicja 2018 – wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o środki unijne na zadania termomodernizacyjne w Pomorskiej Policji”

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach umowy nr WFOŚ/pjb/376/16/2018 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku rozpoczęła realizację projektu pn.: „Ekopolicja 2018 – wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o środki unijne na zadania termomodernizacyjne w Pomorskiej Policji”.

Celami nadrzędnym projektu są działania:

  • prowadzące do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz ograniczenia emisji gazów oraz pyłów
  • mające na celu ograniczenie zużycia energii, w tym wprowadzenia zarządzania energią w budynkach              użyteczności publicznej

Realizacji projektu umożliwi pozyskanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo-technicznej, a w dalszej kolejności  poszukiwanie źródeł finansowania termomodernizacji obiektów policyjnych z terenu woj. pomorskiego:

  • Posterunki Policji: Sadlinki, Gardeja, Koczała, Przechlewo, Karsin, Stężyca, Chmielno, Damnica, Tuchomie
  • Komisariaty Policji:  Trąbki Wielkie, Łeba, Główczyce, Kępice
  • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. 3 Maja 7
  • Komenda Miejska Policji w Gdańsku ul. Kartuska 245

Wartość projektu:                          434 500 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW:     300 000 zł
Budżet KWP w Gdańsku:              134 500 zł

W związku z wykonaniem audytów i dokumentacji projektowej opisanych w umowie WFOŚ/pjb/376/16/2018 zmianie uległa wartość wkładu własnego KWP w Gdańsku. W dniu 31.07.2018r. został zawarty Aneks do wymienionej umowy zmieniający proporcje udziału poszczególnych środków jak niżej:

Wartość projektu:                          374 123,40 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW:     300 000,00 zł
Budżet KWP w Gdańsku:               74 123,40 zł

Powrót na górę strony