Ekopolicja 2015

Dnia 02.08.2017 r. - przeniesiono do archiwum

„Ekopolicja 2015: modernizacja sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych – Etap I”.

Wartość zadania: 1753 207,46 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW: 800 000,00 zł

 

 

 

Komenda Wojewódzka Policji zakończyła realizację zadania pn.: „Ekopolicja 2015 – Modernizacja sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych – etap I”. W ramach zadania przeprowadzono modernizację sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych w obiektach służbowych, w Gdańsku, Gdyni i Tczewie:

 

 Tabela 1. Efekty prac modernizacyjnych

Lokalizacja

Efekty prac modernizacyjnych sieci i węzłów ciepłowniczych

 

Komenda
Wojewódzka Policji
w Gdańsku,
ul. Harfowa 60

 • Wymieniono istniejącą sieć ciepłowniczą kanałową na nową
  w systemie preizolowanym - wymieniono 1 444 m.b. sieci cieplnej wraz z przyłączami, zmodernizowano węzły cieplne dla 5 obiektów
 • Straty ciepła w kanale na przesyle przed modernizacją wynosiły 2930 GJ/a. Wymiana sieci kanałowej na preizolowaną zakłada zmniejszenie strat ciepła do 1375 GJ/a. Zakładany wzrost efektywności:  46,927%.

 

 

 

Komisariat Policji Gdynia-Chylonia, ul. Owsiana 5

 

 • Wykonano modernizację instalacji c.o. z grupowego węzła osiedlowego na przyłącze ciepłownicze wysokich parametrów
  do nowego indywidualnego kompaktowego węzła cieplnego
  w obiekcie.
 • Długość wykonanych przewodów 2x Dn 40/110, L= 100,0 m
  do węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. 65 kW i c.w.u. 35 kW.
 • Straty ciepła dla sieci 4-przewodowej w kanale na przesyle
  przed modernizacją wynosiły 117 GJ/a. Wymiana sieci kanałowej
  4-przewodowej na sieć 2-przewodową preizolowaną zakłada zmniejszenie strat ciepła do 62 GJ/a. Zakładany wzrost efektywności:  45,58%

 

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Tczewie
ul. Kasprowicza 2

 • Wymieniono rozdzielczą sieć ciepłowniczą niskich parametrów zasilającą budynek komendy oraz pozostałe budynki w energię cieplną.
 • Trasa ciepłociągów o łącznej długości L=83,0m, średnicy 2xDN65/140 przebiega od pomieszczenia kotłowni gazowej o mocy 420 kW, rozdzielając się do budynku 2xDN50/125 (80 kW)
  i warsztatów 2xDN40/110 (40 kW)
 • Straty ciepła w kanale na przesyle przed modernizacją wynosiły
  120 GJ/a. Wymiana sieci kanałowej niskoparametrowej na sieć
  2-przewodową preizolowaną niskoparametrową zakłada zmniejszenie strat ciepła do 45 GJ/a.  Zakładany wzrost efektywności:  37,50%

Łączny wzrost efektywności dla wszystkich obiektów wyniósł: 46,52%

 

 Tabela 2. Straty ciepła w sieci na przesyle w ciągu roku – efektywność po modernizacji

Lokalizacja

Straty ciepła w kanale przed modernizacją GJ/a

Straty ciepła w sieci preizolowanej – po modernizacji GJ/a

Wzrost efektywności w %

Gdańsk ul.  Harfowa 60

2930

1375

 46,93%

Gdynia ul. Owsiana 5

136

62

45,58%

Tczew ul. Kasprowicza 2

120

45

37,50%

 

RAZEM  3186

RAZEM   1482

RAZEM 46,52%

 

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1 753 207,46 zł, z czego dofinansowanie otrzymane
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku stanowiło 800 000,00 zł.


  Ekopolicja 2015 - podpisanie umowy z WFOŚiGW

 • Zdjecie

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony