Wsparcie procesu wykrywczego i dowodowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Dnia 02.08.2017 r. - przeniesiono do archiwum

W ramach Programu Hercule II 2007-2013 Technical Assistance for the Fight against EU-Fraud Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zrealizowała projekt pt.: „Wsparcie procesu wykrywczego i dowodowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w zakresie przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej”/„Support for the Provincial Police Headquarters in Gdansk for the investigation and evidence collecting proces regarding crimes against the financial interests of the EU”.

Głównym celem projektu jest poprawa skuteczności pomorskiej Policji w zakresie zwalczania przestępczości na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej. Cel ten jest komplementarny z priorytetem Komendanta Głównego Policji na lata 2013 – 2015 pn. „Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę
z przestępczością gospodarczą” dotyczącym poprawa skuteczności Policji w tym obszarze.

Na podstawie umowy nr OLAF/2014/D5/014 zawartej z Komisją Europejską otrzymano wsparcie finansowe, które umożliwiło zakup specjalistycznego sprzętu dla pionu kryminalnego.

Pomorska policja została doposażona w nowoczesne narzędzie technicznego wsparcia procesu rozpoznania
i rozpracowania grup przestępczych, w szczególności zorganizowanych, trudniących się m.in. przemytem i handlem narkotykami, środkami farmaceutycznymi, wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych i alkoholowych bez wymaganej akcyzy, handlem „żywym towarem”, uprowadzeniami i wymuszeniami rozbójniczymi.

Zakupione urządzenie jest najnowocześniejszym i najbardziej zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem tego typu w polskiej Policji. Zaimplementowane w urządzeniu funkcjonalności znacząco rozszerzają jego potencjał i możliwości działania na poziomie aktualnego stanu zaawansowania technicznego, co gwarantuje, że urządzenie będzie w pełni operatywne nawet za kilka lat.

Wykorzystanie nowoczesnej technologii w procesie wykrywczym i dowodowym podniesie skuteczność Policji w zakresie ścigania sprawców przestępstw kryminalnych, ekonomicznych i gospodarczych, wpłynie dodatnio na efektywność prowadzonych działań oraz racjonalne wykorzystanie posiadanych sił i środków.

Wartość zrealizowanego projektu wyniosła: 2.352.811,50 zł, z czego dofinansowanie otrzymane z KE: 125.000,00 euro.

This purchase is supported by the European Union Programme Hercule II (2007-2013). This programme is implemented by the European Commission. It was established to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union. (For more information see http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm

Powrót na górę strony