Policja na straży środowiska naturalnego powiatu słupskiego

Dnia 02.08.2017 r. - przeniesiono do archiwum
PO RYBY 2007-2013

W dniu 06.11.2014 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku a Samorządem Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego podpisana została umowa NR 01035-6173-SW1102969/14/15 o dofinansowanie projektu pn. „Policja na straży środowiska naturalnego powiatu słupskiego”. Wartość umowy wynosi: 278 198,31 zł, z czego otrzymane dofinansowanie: 192 251,49 zł. Pozostałą kwotę: 86 288,27 zł stanowią dotacje otrzymane od Gminy Kobylnica i Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski”.

Zakup sprzętu niezbędnego do walki z kłusownictwem umożliwi beneficjentowi operacji - Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku - osiągnięcie celu głównego projektu, tj.: prowadzenia aktywnych działań na rzecz zwalczania kłusownictwa na obszarze zależnym od rybactwa, objętym Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Słowińskiej Grupy Rybackiej. Ponadto Komenda Miejska Policji w Słupsku zaplanowała szereg działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, skierowanych między innymi do dzieci i młodzieży szkolnej, w tym. m.in. konkurs plastyczny tematycznie związany z projektem, a także do mieszkańców powiatu słupskiego oraz turystów i osób odwiedzających powiat słupski.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w Osi Priorytetowej 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa i środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Szczegółowe informacje z realizacji projektu dostępne są na stronach Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

http://www.slupsk.policja.gov.pl/unia_ryby.php

http://www.slupsk.policja.gov.pl/serwis506.php

http://www.slupsk.policja.gov.pl/konkurs02.php

http://www.slupsk.policja.gov.pl/serwis546.php

http://www.slupsk.policja.gov.pl/serwis531.php

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

  • Zdjecie
Powrót na górę strony