Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego

Dnia 02.08.2017 r. - przeniesiono do archiwum
PO RYBY 2007-2013

W dniu 05.11.2014 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Pucku a Samorządem Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego podpisana została umowa NR 00949-6173-SW1102594/13/15 o dofinansowanie projektu pn. „Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego”. Wartość umowy wynosi: 526 607,99 zł, z czego otrzymane dofinansowanie: 363 916,08 zł. Pozostałą kwotę, tj.: 162 691,91 zł stanowią dotacje przekazane przez Starostowo Powiatowe w Pucku, a także gminy: Kosakowo, Władysławowo, Jastarnia, Krokowa, Puck i Hel.

Zakup sprzętu niezbędnego do walki z kłusownictwem umożliwi beneficjentowi operacji - Komendzie Powiatowej Policji w Pucku - osiągnięcie celu głównego projektu, tj.: prowadzenia aktywnych działań na rzecz zwalczania kłusownictwa na obszarze zależnym od rybactwa, objętym Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Północnokaszubskiej Grupy Rybackiej. Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Słupsku zaplanowała szereg działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, skierowanych między innymi do dzieci i młodzieży szkolnej, a także do mieszkańców powiatu puckiego oraz turystów i osób odwiedzających ten region.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w Osi Priorytetowej 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa i środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Szersze informacje dostępne są na stronach Komendy Powiatowej Policji w Pucku:

http://www.puck.policja.gov.pl/puckue1.php?k=50&a=brak

http://www.puck.policja.gov.pl/puckue2a.php?k=55&a=brak

http://www.puck.policja.gov.pl/puckue2.php?k=51&a=brak

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

  • Zdjecie
Powrót na górę strony