Identyfikacja nielegalnej produkcji i dystrybucji wyrobów akcyzowych

Dnia 02.08.2017 r. - przeniesiono do archiwum

W dniu 21 kwietnia 2015 roku Komisja Europejska podpisała umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku nr OLAF/2015/D1/022 na dofinansowanie projektu pn.: „ Identyfikacja nielegalnej produkcji i dystrybucji wyrobów akcyzowych”/ „Identyifying illegal production and distribution of excise goods”. W ramach Hercule III Programme 2014-2020 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zorganizowała konferencję szkoleniową (19-21.05.2015 r.)

Cel projektu – poprawa skuteczności zwalczania przestępczości gospodarczej - jest komplementarny z priorytetami Komendanta Głównego Policji na lata 2015-2020, określonymi w Programie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Konferencja poświęcona jest przestępczości na szkodę Unii Europejskiej z punktu widzenia zwalczania nielegalnego wytwarzania oraz przemytu wyrobów tytoniowych, alkoholu, środków farmaceutycznych oraz kosmetyków.

Podczas konferencji prelegenci – eksperci z Wielkiej Brytanii, Włoch, Litwy oraz Ukrainy, a także z Izby Celnej, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Pomorskiego Inspektoratu Farmaceutycznego podzielą się swoimi doświadczeniami oraz osiągnięciami i przedstawią możliwości w zakresie współpracy z organami ścigania i innymi instytucjami współpracującymi w tym obszarze.

Swój wkład w konferencję włożą przedstawiciele koncernów tytoniowych oraz producenci alkoholi. Dodatkowo swoją obecnością rangę konferencji podniosą przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Swoimi doświadczeniami na polu zwalczania zorganizowanej przestępczości podzielą się funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Uczestnikami konferencji będą funkcjonariusze zajmujący się na co dzień zwalczaniem tego typu przestępczości oraz zaproszeni przedstawiciele Prokuratury Apelacyjnej oraz Okręgowej w Gdańsku.

W konferencji weźmie udział 120 uczestników.

This (event, publication, conference, training session etc.) is supported by the European Union Programme Hercule III (2014-2020). This programme is implemented by the European Commission. It was established to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union. (For more information see http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm)

The information contained in this publication does not necessarily reflect the position or opinion of the European Commission

 

 

  • Zdjecie
  • Zdjecie
Powrót na górę strony