Termomodernizacja

Dnia 02.08.2017 r. - przeniesiono do archiwum

15 lipca 2013 roku Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił przeznaczyć środki finansowe na 3 projekty Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Łączny budżet projektów wynosi 6 422 097 zł, z czego 6 226 829 zł pochodzi właśnie ze środków NFOŚiGW.

Pierwszy projekt „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Policji w Tczewie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku” opiewa na kwotę 2 181 740 zł (w tym 2 131 798 zł to środki NFOŚiGW). Efektem ekologicznym zadania będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w skali roku o 435Mg/rok. W ramach inwestycji, termomodernizacją zostaną objęte 2 obiekty: budynek administracyjno-warsztatowy KWP w Gdańsku przy ul. 3 Maja oraz budynek KPP w Tczewie. Planowane prace to ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów), a także wymiana okien oraz drzwi. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się na 31.12.2014 r.

Kolejny projekt „Termomodernizacja budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Komend Powiatowych Policji w Kwidzynie i Sztumie” przewiduje m.in. objęcie termomodernizacją 3 budynków, ocieplenie przegród zewnętrznych, a także wymianę okien oraz drzwi. Wartość kwalifikowana realizacji projektu wynosi 2 081 951 zł, z czego dofinansowanie NFOŚiGW wynosi 2 011 764 zł. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w skali roku o 423 Mg/rok. Zakończenie realizacji zadania przypada na dzień 31.12.2014 r.

,,Termomodernizacja Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku i Komendy Miejskiej Policji w Słupsku" to z kolei projekt, którego wartość kwalifikowana wynosi 2 158 406 zł, skąd 2 083 267 zł do dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Efektem ekologicznym zadania będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w skali roku o 484 Mg/rok. Efekt rzeczowy z kolei przewiduje termomodernizację 3 budynków, ocieplenie przegród zewnętrznych o powierzchni 12 356,7 m2 a także wyminę okien oraz drzwi. Prace przy zadaniu mają potrwać do 31.12.2014 r.

Każdy z projektów realizowany jest w ramach Systemu Zielonych Inwestycji, Zarządzania energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Umowa na realizację powyższych projektów została podpisana 05.09.2014r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 3a.

 

 


Realizacja projektów termomodernizacyjnych zakończona.

Dofinansowanie uzyskane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umożliwiło Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku realizację projektów termomodernizacyjnych. Planowane do uzyskania efekty ekologiczne to zmniejszenie zużycia emisji dwutlenku węgla o 54 % (średnio dla wszystkich zadań). Zakładane zapotrzebowanie na energię cieplną zmniejszy się z 28 357 GJ/rok do 12 907 GJ/rok, a oszczędności wyniosą aż 15 449 GJ/rok.

Ponadto termomodernizacja powinna wpłynąć na zmniejszenie wydatków za energię cieplną o kwotę około 150 000 zł w skali roku. W sumie zrealizowano 3 zadania:

1.     Termomodernizacja budynków Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku i Komendy Miejskiej Policji w Słupsku umowa nr 603/2013/Wn-11/OA-TR-KU/D.

Koszt realizacji zadania wyniósł: 1 614 547 zł. Termomodernizacją objęte zostały: dwa budynki koszarowe Oddziałów Prewencji Policji KWP położone przy ul. Harfowej 60 w Gdańsku oraz budynek Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Powierzchnia ocieplenia przegród zewnętrznych (ściany, stropy, dachy) wyniosła 12 084,92 m2. Ponadto dokonano wymiany okien o powierzchni 41,5 m2 oraz drzwi i bram garażowych o powierzchni 61,11 m2.

Planowany efekt ekologiczny to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w skali roku o – 484 MgCO2/rok.

Tabela nr 1. Planowane efekty ekologiczne

Lp.

Nazwa

Efekt ekologiczny /końcowy efekt redukcji emisji MgCO2

Końcowy efekt redukcji emisji MgCO2 w %

 
 

1.

Budynek koszarowy nr 1 OPP

w Gdańsku

180

46 %

 

2.

Budynek koszarowy nr 2 OPP

w Gdańsku

169

41 %

 

3.

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Słupsku

135

45 %

 
 

Razem dla zadania

484

44 %

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Termomodernizacja budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Komend Powiatowych Policji w Kwidzynie i w Sztumie umowa nr 602/2013/Wn-11/OA-TR-KU/D.

Koszt realizacji zadania wyniósł: 1 717 584 zł.  Termomodernizacją objęte zostały: budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 2/4, budynek Komendy Powiatowej Policji w Sztumie oraz budynek Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie. Powierzchnia ocieplenia przegród zewnętrznych (ściany, stropy, dachy) wyniosła 12 365,7 m2. Ponadto dokonano wymiany okien o powierzchni 41,5 m2 oraz drzwi o powierzchni 65,7 m2.

Planowany efekt ekologiczny to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w skali roku o – 423 MgCO2/rok.

  Tabela nr 2. Planowane efekty ekologiczne

Lp.

Nazwa

Efekt ekologiczny /końcowy efekt redukcji emisji MgCO2

Końcowy efekt redukcji emisji MgCO2 w %

 
 

1.

Budynek KWP w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 2/4

224

66 %

 

2.

Budynek KPP w Kwidzynie

75

58 %

 

3.

Budynek KPP w Sztumie

124

67 %

 

 

Razem dla zadania

423

64 %

 
 

3.       Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Policji w Tczewiei Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku umowa nr 601/2013/Wn-11/OA-TR-KU/D

Koszt realizacji zadania wyniósł: 1 930 047 zł.  Termomodernizacją objęte zostały: Komenda Powiatowa Policji w Tczewie oraz budynek warsztatowo-administracyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku położony przy ul. 3 Maja 7.  Powierzchnia ocieplenia przegród zewnętrznych (ściany, stropy, dachy) wyniosła 6 521 m2. Ponadto dokonano wymiany okien o powierzchni 129,18 m2 oraz drzwi o powierzchni 3,88 m2,bram garażowych 57,71 m2.

Planowany efekt ekologiczny to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w skali roku o – 435 MgCO2/rok.

Tabela nr 3. Planowane efekty ekologiczne

Lp.

Nazwa

Efekt ekologiczny /końcowy efekt redukcji emisji MgCO2

Końcowy efekt redukcji emisji MgCO2 w %

 
 

1.

Budynek KPP w Tczewie

78

61 %

 

2.

Budynek administracyjno-warsztatowy KWP w Gdańsku ul.3 Maja 7

357

61 %

 

 

Razem dla zadania

435

61 %

 


 

Opracowanie: Zespół Funduszy Pomocowych

  • Zdjecie
  • Zdjecie
Powrót na górę strony