Fundusze Pomocowe

Fundusze pomocowe

logo komendy wojewódzkiej policji w gdańsku na tle flagi unii europejskiej - top zespołu funduszy pomocowych  - grafika

Informacje kontaktowe:

 

Zespół Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku
ul. Biskupia Góra 23
80-875 Gdańsk

 

Uprzejmie informujemy, że Zespół Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku realizuje zadania związane m.in. z pozyskiwaniem funduszy unijnych, rozpatrywanie wniosków o zapomogi nie należy do zakresu merytorycznego tut. zespołu.


tel. 47 74 14 705, 47 74 14 839
fax. 47 74 14 717

e-mail: fundusze.kwp@gd.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony