Wiadomości

Dwoje nowych funkcjonariuszy rozpocznie służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku

Data publikacji 22.04.2021

Już niebawem złożą rotę ślubowania i przejdą szkolenie podstawowe, po którym, jako pełnoprawni stróże prawa, będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej..."

Już niebawem złożą rotę ślubowania i przejdą szkolenie podstawowe, po którym, jako pełnoprawni stróże prawa, będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu.
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej” – taką przysięgę złożą wkrótce w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku osoby, które zdecydowały się wstąpić w szeregi lęborskiej Policji.

W tym tygodniu grono lęborskich policjantów zasiliło dwoje nowych funkcjonariuszy. Zanim jednak młodzi adepci sztuki policyjnej przywdzieją mundur i wyjdą w teren, by strzec bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu, przejdą szkolenie podstawowe w jednej ze szkół policyjnych. Tam zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu przepisów prawa, technik i taktyk interwencji policyjnych oraz posługiwania się bronią.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Dokumenty od kandydatów do służby w Policji są przyjmowane w:

·   Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku przy ul. Toruńskiej 5 w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00

·   Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy ul. Okopowej 15 (sekretariat Wydziału Kadr i Szkolenia) codziennie w godzinach 8:00-15:00, lub w Sekcji Doboru i Szkolenia WKiSz KWP w Gdańsku przy ul. Harfowej 60, codziennie w tych samych godzinach, a we wtorki w godz. 8:00-17:30.

·   Wypełnione dokumenty można też przesłać na adres:

      Zespół ds. Doboru

              Wydział Kadr i Szkolenia

              Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

                 ul. Harfowa 60, 80-298 Gdańsk

Komendant Główny Policji określił następujące terminy przyjęć do Policji w 2021 roku.

·   13 lipca

·   15 września

·   3 listopada

·   30 grudnia

WSTĄP DO POLICJI - ZOSTAŃ POMORSKIM POLICJANTEM

Więcej informacji dotyczących doboru znaleźć można na stronie internetowej https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/

  • nowi policjanci