Wiadomości

KWP Gdańsk – Porozumienie o współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego

Data publikacji 21.04.2021

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński podpisał dzisiaj Porozumienie o współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską reprezentowaną przez Komendanta Chorągwi – hm. Artura Glebko oraz Skarbnika Chorągwi – hm. Katarzynę Musyt-Łanowską.

Harcerstwo to ruch oparty na służbie, samodoskonaleniu i braterstwie; cechach bliskich naszej formacji. Dlatego też Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku przychylił się do sfinalizowania porozumienia o współpracy w obszarach m.in. działalności profilaktycznej skierowanej do dzieci, młodzieży i seniorów woj.pomorskiego, realizacji wspólnych projektów profilaktyczno – edukacyjnych oraz wspierania działań Policji podczas działań porządkowych.

Celem nadrzędnym porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa pomorskiego.


 

  • porozumienie
  • porozumienie
  • porozumienie
  • porozumienie