ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW

Data publikacji 11.03.2021

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze. Nowi policjanci ślubując na sztandar tym samym wstąpili w szeregi polskiej Policji. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wojewoda Pomorski. Z uwagi na ilość uczestników ceremonii podzielono ją na dwie tury.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" - przysięgali nowo przyjęci funkcjonariusze.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych woj. pomorskiego.

Na ceremonii obecny był Wojewoda Pomorski p. Dariusz Drelich, który razem z Z-cą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Robertem Sudenisem wręczył nowym policjantom znaki identyfikacji indywidualnej, legitymacje służbowe i listy gratulacyjne.

Spotkanie było okazją do podziękowania za wieloletnią służbę funkcjonariuszom przechodzącym na emeryturę: insp. Beacie Perzyńskiej – Komendantowi Powiatowemu Policji w Wejherowie, nadkom. Andrzejowi Kiełkowskiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Kartuzach, insp. Tomasz Pawlakowi – Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Dworze Gdańskim oraz mł.insp. Wojciechowi Tomaszewskiemu – Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku.

Wszystkim zgromadzonym Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku pogratulował, a wyróżnionym dodatkowo  podziękował za dotychczasową służbę i pracę.

Wojewoda Pomorski wręczył nowo przyjętym funkcjonariuszom listy gratulacyjne, a do wszystkich wyróżnionych skierował gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

  • ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW
  • ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW
  • ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW
  • ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW
  • ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW