Wiadomości

Policjanci prowadzili działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Data publikacji 25.02.2021

Wczoraj policjanci ruchu drogowego przeprowadzili działania, podczas których sprawdzali czy kierujący stosują się do należytej prędkości. Funkcjonariusze zwracali również uwagę na pieszych, m.in. czy stosują się do sygnalizacji świetlnej. Nadrzędnym celem akcji była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wczoraj funkcjonariusze drogówki prowadzili działania kontrolno – profilaktyczne, których celem była poprawa bezpieczeństwa na ulicach Gdyni oraz czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego w naszym mieście.

W trakcie działań mundurowi skontrolowali 152 samochody. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego stróże prawa wystawili 111 mandatów karnych, w tym 77 za przekroczenie dozwolonej prędkości. Ponadto, podczas kontroli policjanci zatrzymali 5 praw jazdy kierowcom, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym.

Policjanci w dalszym ciągu będą prowadzić działania i czuwać nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym na gdyńskich ulicach. Apelujemy również do pieszych, aby zachowali ostrożność i stosowali zasadę ograniczonego zaufania. Wszyscy musimy zadbać o bezpieczeństwo własne i innych.

Prosimy rodziców i opiekunów o pilnowanie dzieci na drodze oraz w jej pobliżu. Brak należytej uwagi poświęconej swoim pociechom może skończyć się dramatem. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zachęcamy pieszych do noszenia elementów odblaskowych, nawet w terenie zabudowanym.

Policjanci zapowiadają, że to nie ostatnie działania skierowane na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

  • policjant ruchu drogowego w trakcie pomiaru prędkości