Wiadomości

Awanse na stanowiskach kierowniczych w garnizonie pomorskim i pożegnanie Zastępcy Naczelnika Wydziału Konwojowo-Ochronnego oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Data publikacji 25.02.2021

Z uwagi na szczególne warunki obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa - także w komendzie wojewódzkiej obowiązują restrykcje związane z bezpośrednimi kontaktami służbowymi ograniczanymi do minimum.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od meldunku złożonego nadinsp. Andrzejowi Łapińskiemu przez Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku. Następnie Pan Komendant wręczył przechodzącym na emeryturę podinsp. Dariuszowi Szali Z-cy Naczelnika Wydziału Konwojowo-Ochronnego oraz kom. Ireneuszowi Baranowskiemu Z-cy Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych - pamiątkowe tabliczki z podziękowaniem za wieloletnią służbę oraz życzeniami wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Jednocześnie, po odczytaniu tych decyzji personalnych Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył rozkaz o mianowaniu na stanowisko Z-cy Naczelnika Wydziału Konwojowo – Ochronnego nadkom. Magdalenie Falkowskiej, dotychczasowemu Z-cy Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku.

Powierzono także obowiązki na stanowisku Z-cy Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Gdańsku podinsp. Ewie Piątkowskiej, dotychczasowo będącej w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

Ponadto czasowe pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku powierzono kom. Adamowi Kołowrockiemu, specjaliście Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku


 


 


 

 

  • awanse
  • awanse
  • awanse
  • awanse
  • awanse
  • awanse