Wiadomości

Pożegnanie Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Data publikacji 22.02.2021

Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński uroczyście pożegnał przechodzącego na emeryturę – po ponad 30 latach służby – Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku. Życzymy wszystkiego najlepszego i czasu na realizację wszystkich planów, już pozasłużbowych.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od meldunku złożonego nadinsp. Andrzejowi Łapińskiemu przez Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku. Następnie Pan Komendant wręczył przechodzącemu na emeryturę mł.insp. Wojciechowi Tomaszewskiemu – Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku – list gratulacyjny z podziękowaniem za wieloletnią służbę oraz życzeniami wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Jednocześnie, po odczytaniu tej decyzji personalnej Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył rozkaz o powierzeniu obowiązków na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku kom. Przemysławowi Wolszczakowi – dotychczasowemu Zastępcy Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Gdańsku.

Z uwagi na szczególne warunki obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa - także w komendzie wojewódzkiej obowiązują restrykcje związane z bezpośrednimi kontaktami służbowymi ograniczanymi do minimum.

  • awanse
  • awanse
  • awanse