Wiadomości

Uroczyste zdanie stanowiska przez Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie oraz awans na stanowisku kierowniczym

Data publikacji 19.02.2021

Dzisiaj odbyła się uroczystość zdania stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie. Zbiórka odbyła się z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzeja Łapińskiego oraz zaproszonych gości. Ze sztandarem wejherowskiej komendy pożegnała się insp. Beata Perzyńska, która złożyła meldunek o zdaniu stanowiska. Następnie podczas uroczystości pożegnania Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie powierzył obowiązki na tym stanowisku mł. insp. Ireneuszowi Szmurle, dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku.

Z uwagi na szczególne warunki obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa – także w pomorskim garnizonie policji obowiązują restrykcje związane z bezpośrednimi kontaktami służbowymi ograniczanymi do minimum. Dlatego też rozkaz zdania obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie wręczony został w małym gronie. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzejowi Łapińskiemu przez dowódcę uroczystości. Odchodzący Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie insp. Beata Perzyńska pożegnała się ze sztandarem i złożyła meldunek o zdaniu stanowiska. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył rozkaz o zwolnieniu ze służby w Policji insp. Beacie Perzyńskiej, która przeszła na zaopatrzenie emerytalne po ponad 29 latach służby. Insp. Beata Perzyńska od 24 września 2015 roku obejmowała stanowisko komendanta w Wejherowie. Podczas tej uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył rozkaz mł. insp. Ireneuszowi Szmurle, dotyczący powierzenia mu obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie.

Podziękowania oraz życzenia złożyli także Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Jako ostatnia głos zabrała dotychczasowa szefowa wejherowskich stróżów prawa, która podziękowała władzom samorządowym za wieloletnią współpracę.